Disclaimer. Over uw en onze rechten.

Wanneer u zich toegang verschaft tot deze website of de informatie op de site gebruikt en/of downloadt, verklaart u zich akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen voorbehouden

Het is onze doelstelling dat de informatie op de webpagina's van Amsterdam Trade Bank juist, volledig en actueel is. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.

De site geeft informatie, geen advies

De informatie en het materiaal op deze website worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding. ATB biedt geen beleggings- en/of ander financieel advies aan. Indien de webpagina's van ATB informatie over effecten en/of aanverwante aangelegenheden bevatten, dan mag dat niet begrepen worden als aanbiedingen of aanbevelingen voor beleggingen. Deze informatie vormt geen beleggings- en/of financieel advies.

ATB is niet verantwoordelijk voor sites van derden

ATB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's die te bereiken zijn vanaf ATB webpagina’s (bijvoorbeeld via een hyperlink of een andere link). Dat geldt ook voor de inhoud op webpagina’s van derden van waaruit de webpagina's van ATB te bereiken zijn (bijvoorbeeld via een hyperlink of een ander soort link), of waarop de inhoud van de webpagina's van ATB geopend kan worden.

Alle rechten voorbehouden

De vorm en inhoud van de webpagina's van ATB zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteurs- en het merkenrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten en overige van toepassing zijnde rechten zijn voorbehouden. Zo is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATB ten strengste verboden om informatie of gegevens te kopieëren, teksten of delen van teksten of beelden te gebruiken of onderdelen van de webpagina's te verwerken of op een andere manier te veranderen.

Het is andere aanbieders niet toegestaan vanuit andere websites toegang te verlenen tot een webpagina die door ATB gemaakt is (bijvoorbeeld via een hyperlink of een andere link). Het is eveneens niet toegestaan de inhoud van ATB webpagina’s (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATB.

ATB gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

Indien u persoonlijke gegevens aanlevert zullen wij die met de gebruikelijke zorgvuldigheid behandelen, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Informatie die u ons via e-mail of op het contactformulier doet toekomen, zullen wij in een veilige omgeving verwerken. Wij zullen die informatie niet voor andere doeleinden gebruiken of aan derden doorgeven. Wij maken u attent op het risico dat e-mailverkeer door derden onderschept of ingezien kan worden. Vertrouwelijke informatie kunt u om veiligheidsredenen dan ook het best per (aangetekende) post aan ons verzenden.

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden