Privacybeleid. Amsterdam Trade Bank behandelt uw gegevens met zorg.

Om u van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig, zoals uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats en bankrekeningnummers. Amsterdam Trade Bank N.V. behandelt deze persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De wet en de gedragscode van de banken

Bij de vastlegging en het gebruik van uw persoonlijke gegevens handelt Amsterdam Trade Bank N.V. volledig in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met de nadere uitwerking daarvan in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De integrale tekst van deze code en een toelichting daarop kunt u vinden op de website van de NVB, www.nvb.nl.

ATB beschermt uw gegevens

Amsterdam Trade Bank N.V. gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening aan u, en ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden dan ook niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe gehouden zijn voor het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten of voor het voldoen aan eerder bedoelde wettelijke verplichtingen.

Wij hechten waarde aan correcte gegevens

Wij vinden het van belang dat wij uw persoonsgegevens juist hebben vastgelegd. Het kan daarom voorkomen dat wij u vragen de juistheid van vastgelegde gegevens te bevestigen. Aan de andere kant kunt u verzoeken uw gegevens in te zien en, in geval van onjuistheden, laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.

U kunt terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met onze handelwijze, dan kunt u een klacht indienen bij onze bank. De ervaring leert dat in de meeste gevallen klachten tot volle tevredenheid door Amsterdam Trade Bank afgehandeld worden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de behandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De adresgegevens zijn: Kifid Postbus 93257 2509 AG Den Haag 

Het College bescherming persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Amsterdam Trade Bank N.V. is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) in Den Haag, www.cbpweb.nl.

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Address and Opening hours