Depositogarantiestelsel

Bescherming van uw spaargeld

Het depositogarantiestelsel biedt spaarders bescherming als een bank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het depositogarantiestelsel garandeert dan een bedrag van maximaal € 100.000 aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon, per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Amsterdam Trade Bank doet mee aan het depositogarantiestelsel.  De maximale garantie van € 100.000 geldt voor het totale bedrag aan spaargelden en deposito’s dat u hebt bij ATB Internet Sparen en ATB Internet Deposito.

Wilt u meer weten over het depositogarantiestelsel?

Bekijk het informatieblad depositogarantiestelsel (DGS). Of kijk direct op de website van De Nederlandsche Bank.

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden