Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een van de producten van Amsterdam Trade Bank, of over de bank zelf? U vindt het antwoord waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen.

Mocht u toch nog overige vragen, suggesties of klachten hebben klik dan hier.

De veelgestelde vragen gaan over:

Amsterdam Trade Bank N.V.

 • Informatie over Amsterdam Trade Bank

  Geschiedenis

  Voor de overname door Alfa Bank in maart 2001 stond Amsterdam Trade Bank NV bekend als SBS-AGRO Bank Nederland NV en Stolichny Bank International NV. Stolichny Bank International NV verwierf in november 1994 een volledige banklicentie van de Nederlandsche Bank. Het was de eerste dochteronderneming van een Russische particuliere handelsbank die in de Europese Unie een dergelijke licentie verkreeg.

  Amsterdam Trade Bank (ATB) is nu een volledige dochtermaatschappij van Alfa Bank en levert standaard, - en op maat gemaakte producten op het terrein van aan Rusland gerelateerde handels, - en projectfinancieringen, investeringen en internationale betalingen.

  Door het uitgebreide netwerk van moedermaatschappij Alfa Bank (de grootste particuliere commerciële bank in de Russische Federatie) heeft Amsterdam Trade Bank een concurrentievoordeel wat betreft kennis van Russische ondernemingen.
   
  Dit stelt de bank in staat een hoge servicegraad te bewerkstelligen in handelsfinancieringen, overboekingen en andere financiële diensten.
   
  Sinds 2003 is Amsterdam Trade Bank actief op de particuliere spaarmarkt in Nederland, vanaf 2006 in Duitsland en sinds 2011 ook in Oostenrijk. In Nederland staat Amsterdam Trade Bank al jaren bekend om haar spaarproducten met een hoge rentevergoeding.
   
  Amsterdam Trade Bank heeft haar statutaire vestiging in Amsterdam en is dan ook, ondanks de Russische aandeelhouder, een volledig Nederlandse bank, die onder het toezicht valt van De Nederlandsche Bank. 

  Code of Conduct

  Elke medewerker van Amsterdam Trade Bank is verplicht de Code of Conduct (gedragscode) van de bank te ondertekenen. In deze gedragscode staan de culturele en ethische normen duidelijk weergegeven. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op een aantal hoofdwaarden. Er wordt van onze medewerkers verwacht dat men integer werkt en respect heeft voor klanten en collega’s. De volgende waarden en principes zijn essentieel in onze gedragscode:

  •          Het belang van de klant: elke medewerker wordt geacht alert te zijn op elke actuele of potentiële situatie waarin onze belangen conflicteren met die van een klant.
  •          Regelgeving: elke medewerker is verplicht zich te houden aan de wetgeving waarmee de bank te maken heeft, en aan de voorwaarden zoals overeengekomen met onze klanten.
  •          Vertrouwelijkheid: elke medewerker dient de vertrouwelijkheid van informatie en klantgegevens te beschermen, en te handelen naar Nederlandse en internationale regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
  •          Informatie: klanten moeten tijdig en accuraat voorzien worden van informatie.

  •          Restrictief acceptatiebeleid: wij hanteren restrictief acceptatiebeleid m.b.t. klanten waardoor betrokkenheid bij ongewenste of zelfs illegale activiteiten (drugs- en wapenhandel, prostitutie, mensenhandel, witwassen, terrorisme) wordt uitgesloten. 

  Rating

  Ratingbureau Moody’s Investors Service heeft bekendgemaakt dat de rating van Amsterdam Trade Bank N.V. ('ATB') naar beneden is bijgesteld tot B2 als gevolg van de door Moody’s voorziene verdere negatieve effecten van de economische ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Moody’s heeft verder bekendgemaakt dat het de rating van ATB terugtrekt na deze bijstelling. Noch de negatieve bijstelling noch de terugtrekking heeft nadelige gevolgen voor ATB’s contractuele posities. ATB valt onder het toezicht van De Nederlandsche Bank en voldoet aan alle voor haar geldende kapitaaleisen. ATB behoort tot de internationale Alfa Bank Groep die haar volledige steun geeft aan ATB.

  1. Wat houdt de downgrade in?
  Moody’s rating is een weergave van de risico’s op de leningen die uitstaan in Rusland en Oekraïne.

  2. Wat betekent de rating voor mijn product?
  De downgrade heeft geen effect op uw product of de voorwaarden daarvan. ATB voldoet aan alle wettelijke voorschriften om haar verplichtingen na te komen.

  3. Wat betekent het terugtrekken van de rating voor mijn product?
  Het terugtrekken van de rating heeft geen effect op uw product of de voorwaarden
  daarvan. ATB voldoet aan alle wettelijke voorschriften om haar verplichtingen na te
  komen.

  4. Is de continuïteit van ATB in gevaar?
  Nee, ATB is in staat alle verplichtingen na te komen, zelfstandig en als onderdeel van een financieel sterke, internationale aandeelhouder, de Alfa Bank Groep die heeft verklaard dat ATB altijd op haar steun kan rekenen.

  5. Valt ATB onder het Nederlandse depositogarantiestelsel?
  Alle spaarproducten van ATB vallen onder het Nederlandse depositostelsel. Onder dit stelsel zijn alle spaartegoeden van particulieren tot €100.000,- verzekerd.

   

  Jaarcijfers

  Amsterdam Trade Bank is een financieel gezonde bank die ruimschoots aan alle door de toezichthouders gestelde eisen voldoet. Onze financiële cijfers vindt u hier.

   

  Bankvoorwaarden en productvoorwaarden

  Elke bank heeft de rechten en de plichten van zowel de bank als de klant vastgelegd in voorwaarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene bankvoorwaarden en productvoorwaarden.

  In de algemene bankvoorwaarden worden de algemene rechten en plichten van de bank en de rekeninghouder ten aanzien van bancaire producten vermeld. Per 1 november 2009 gelden er nieuwe algemene bankvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en gelden voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB.

  Verder worden in de productvoorwaarden punten opgenomen die specifiek gelden voor een product of een dienst van een bank. Amsterdam Trade Bank kent aparte productvoorwaarden voor traditioneel sparen en Internet sparen. U kunt hier meer informatie vinden over ATB producten en de bijbehorende voorwaarden. 

  Waarom kan de rente variëren?

  Wij gebruiken de gegenereerde spaargelden van de particuliere markt voor het verstrekken van financieringen in de zakelijke markt. Het is voor ons belangrijk een goed evenwicht te krijgen tussen langlopende financieringen met daar tegenover langlopende deposito’s. Hetzelfde geldt natuurlijk voor kortlopende financieringen en vrij opneembare saldo’s. Daarom verschillen de rendementen bij verschillende looptijden. Meer informatie over rente treft u hier aan.

   

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden