Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een van de producten van Amsterdam Trade Bank, of over de bank zelf? U vindt het antwoord waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen.

Mocht u toch nog overige vragen, suggesties of klachten hebben klik dan hier.

De veelgestelde vragen gaan over:

Aanvragen spaarrekening

 • Informatie over en bij het aanvragen van de ATB (Internet) Spaarrekening

  Hoe vraag ik een ATB Internet Spaarrekening aan?

  Op onze website www.atbank.nl vindt u een elektronisch aanvraagformulier voor de ATB Internet Spaarrekening.

  U vult dit in (dit gaat via een beveiligde verbinding) en zodra wij uw gegevens binnen hebben, versturen wij u binnen het uur een e-mail met daarin o.a. een beveiligde link naar het door u ingevuld aanvraagformulier (pdf).

  Het formulier print u uit, u ondertekent het nadat u het op juistheid heeft gecontroleerd.

  Stuur het formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie afschrift of afdruk uit het internetbankieren van uw tegenrekening in een ongefrankeerde envelop naar ons op.

  Let op: indien u bij ons een en/of rekening aanvraagt, dient uw tegenrekening ook op dezelfde twee namen te staan! Deze namen dienen ook duidelijk zichtbaar te zijn op de kopie afschrift die u meestuurt.

  Nadat wij alle documenten hebben ontvangen, krijgt u wederom een e-mail, ditmaal met instructies om de rekening te activeren door middel van een eerste storting. Met deze eerste storting koppelen wij uw vaste tegenrekening aan uw ATB Internet Spaarrekening. Om ervoor te zorgen dat deze eerste storting goed verloopt, is het belangrijk om het juiste referentienummer als omschrijving te vermelden. Dit vindt u terug in de email met stortingsinstructies. Meer informatie over betalingsverkeer vindt u hier.

  Daarna volgt de laatste stap: per e-mail ontvangt u direct alle belangrijke informatie over uw ATB Internet Spaarrekening, inclusief de gebruikersnaam. In een afzonderlijke e-mail zult u op een later tijdstip uw wachtwoord ontvangen. Hiermee kunt u inloggen in ATB Connect (ons internetbankier programma), waar u de mogelijkheid heeft om zelf uw rekening te beheren, transacties uit te voeren, overzichten uit te printen en deposito’s af te sluiten. 

  Waarom heeft de bank een kopie van een legitimatiebewijs en een kopie van een bankafschrift nodig?

  Conform de Wet Identificatie bij Dienstverlening is elke financiële instelling verplicht de identiteit van een klant vast te stellen voordat zij aan die klant een financiële dienst verleent.

  Amsterdam Trade Bank identificeert haar klanten m.b.v. de afgeleide identificatie. Een onderdeel van de afgeleide identificatie is de eerste storting van de opgegeven tegenrekening naar de nieuwe spaarrekening. Omdat we bij transacties vaak slechts beperkte gegevens van de afzender ontvangen over de tenaamstelling van de tegenrekening vragen wij bij de aanvraag om een kopie van een bankafschrift. Het gaat ons hierbij niet om het saldo, maar om de juiste volledige tenaamstelling van de tegenrekening.

  Meer informatie over de Wet Identificatie bij Dienstverlening vindt u hier.  

  Hoe gaat Amsterdam Trade Bank om met mijn persoonsgegevens?

  Amsterdam Trade Bank zal te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten als het om uw gegevens gaat. Om deze reden vult u op onze website uw gegevens in via een beveiligde verbinding (herkenbaar aan de code ‘ https’ in de adresbalk en een slotje in uw browser). Ook bij link naar uw aanvraagformulier, die u in de e-mail ontvangt wordt u doorgeleid naar een beveiligde verbinding.

  Meer informatie vindt u bij privacy en bij veilig internetbankieren.   

  Kan ik mijn aanvraag per e-mail/ fax aan u verzenden?

  Wij accepteren geen per e-mail (in bijlage) naar ons toegestuurde aanvraagformulieren. Evenmin accepteren wij per fax verzonden aanvraagformulieren.  

  Kan ik meerdere ATB Internet Spaarrekeningen openen?

  Het is mogelijk om meerdere ATB Internet Spaarrekeningen bij ons te openen. Deze nieuwe ATB Internet Spaarrekening kunt u openen via onze website www.atbank.nl.

  Wel verwachten wij dat u ‘opnieuw’ recente kopie legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s) aan ons toestuurt, alsmede een kopie afschrift van de tegenrekening. Hierop dient duidelijk het betreffende rekeningnummer en de volledige tenaamstelling zichtbaar te zijn. 

  Voor deze nieuwe ATB Internet Spaarrekening krijgt u weer een gebruikersnaam en wachtwoord, het is niet mogelijk om alle rekeningen onder één gebruikersnaam en wachtwoord combinatie te brengen.

  Wel is het mogelijk om dezelfde betaalrekening als tegenrekening op te geven. 

  Kan ik een ATB Internet Spaarrekening voor mijn minderjarige kinderen aanvragen?

  Het is in onze voorwaarden opgenomen dat een ATB Internet Spaarrekening niet geopend kan worden op naam van een minderjarig persoon – ook niet met u als verantwoordelijke of tweede rekeninghouder.

  U kunt wel meerdere ATB Internet Spaarrekeningen op uw eigen naam afsluiten en zelf in uw persoonlijke administratie opnemen dat die rekening bedoelt is voor de minderjarige.

  Echter, aangezien het spaargeld op uw naam staat kan deze mogelijkheid fiscaal gezien minder aantrekkelijk zijn. Ook is het nadelig voor wat betreft het aantal personen dat aanspraak kan maken op de Depositogarantieregeling. Verder komen bij overlijden alle erfgenamen in aanmerking voor de saldi terwijl het eigenlijk alleen voor de minderjarige bestemd is.

  Wij raden het dan ook af om een rekening te openen op een naam terwijl het spaargeld eigenlijk voor iemand anders bestemd is.

  Kan ik een ATB Internet Spaarrekening voor mijn bedrijf/stichting/vereniging aanvragen?

  Er is in onze voorwaarden opgenomen dat een ATB Internet Spaar- en Depositorekening alleen geopend kan worden op naam van een natuurlijk persoon (particulier).

  Wij bieden geen Internet Spaar, - en Depositorekeningen aan die op naam van een rechtspersoon (zakelijk) kunnen worden geopend. Ook een zogenaamd stamrecht BV. valt hieronder. Indien u voor uw persoonlijke gelden een ATB Internet Spaarrekening wenst te openen kan dit via ons digitale aanvraagformulier

  Hoe kan ik iemand machtigen?

  Bij onze ATB Internet Spaarrekening is het niet mogelijk om een gemachtigde toe te voegen. U kunt wel een tweede rekeninghouder toevoegen indien deze ook mederekeninghouder is van de tegenrekening. Meer hierover bij Administratie

  De handtekening op mijn aanvraagformulier komt niet overeen met die op het legitimatiebewijs, omdat deze is veranderd; wat kan ik nu doen?

  Bij de aanvraag van een (Internet) spaarrekening vergelijken wij de handtekening onder het aanvraagformulier met de handtekening op het legitimatiebewijs. Uw aanvraag zullen wij goedkeuren wanneer de handtekeningen op beide documenten overeenkomen. Wij realiseren ons dat handtekeningen kunnen veranderen, maar als bank hebben wij een identificatieplicht en deze is onder andere gebaseerd op het overeenkomen van de handtekeningen. 

  Zijn er kosten verbonden aan het openen van een ATB Internet Spaarrekening?

  Er zijn geen kosten verbonden aan het openen, aanhouden of het afsluiten van een ATB Internet Spaarrekening. Ook het overboeken van en naar uw ATB Internet Spaarrekening is kosteloos.

  Hoe vraag ik een ATB Internet Deposito aan?

  Wanneer u een ATB Internet Deposito wenst af te sluiten dient u eerst een ATB Internet Spaarrekening te openen: een deposito is namelijk altijd gekoppeld aan een spaarrekening. Deze ATB Internet Spaarrekening kunt u openen via het digitale aanvraagformulier

  Wanneer u al een ATB Internet Spaarrekening heeft kunt u zelfstandig met wachtwoord en gebruikersnaam op uw persoonlijke bankomgeving een deposito afsluiten over een deel of over het gehele saldo van uw ATB Internet Spaarrekening:

  - Login op ATB Connect 
  - Klik op ‘Deposito’s’ en ga naar ‘Open nieuw deposito’
  - Vul het bedrag in en de uitvoerdatum en selecteer de looptijd /het rentepercentage van het deposito
  - Klik op ‘Verder’
  - Bevestig de deposito-opdracht door op ‘Bevestig’ te klikken

  Als u de opdracht op een werkdag vóór 15.00 uur invoert, zal het deposito dezelfde dag nog ingaan. Na dit tijdstip zal dit op de eerstvolgende werkdag gebeuren.

  In het vernieuwde ATB Connect heeft u de mogelijkheid om Ingeplande Overboekingen en Deposito’s op te geven. Voordat een deposito afloopt, kunt u dus al een nieuwe opdracht voor een door u gewenste datum opgeven. Het betreffende rentepercentage is in dat geval echter wel onder voorbehoud van tussentijdse rentewijzigingen.
   

   

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden