Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een van de producten van Amsterdam Trade Bank, of over de bank zelf? U vindt het antwoord waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen.

Mocht u toch nog overige vragen, suggesties of klachten hebben klik dan hier.

De veelgestelde vragen gaan over:

ATB Producten/ Voorwaarden

 • Informatie over ATB producten en voorwaarden

  Waarom sparen in plaats van beleggen?

  Wellicht heeft u een concreet bestedingsdoel in gedachten, of houdt u graag wat geld achter de hand voor onverwachte uitgaven.

  Afhankelijk van het risico dat u wenst te nemen kiest u voor sparen of voor beleggen. Beleggen kan een hoger rendement opleveren maar tegelijk bestaat er een risico dat u een deel van uw vermogen verliest! Dit risico heeft u niet op een spaarrekening. Daarnaast gaan diverse beleggingsproducten vaak gepaard met kosten. Onze spaarrekeningen zijn geheel gratis.

  Spaarrekening & Depositorekening

  Indien u vrij over uw spaargeld wenst te beschikken dan kunt u gebruik maken van een ATB Internet Spaarrekening. Op deze rekening spaart u zonder aanvullende voorwaarden tegen een variabele rente.

  Als u (een gedeelte van) van uw spaargeld tijdelijk kunt missen, en u wilt voor een bepaalde periode de garantie hebben van een vast rentepercentage*, dan kunt u met (een gedeelte van) uw saldo op de ATB Internet Spaarrekening een deposito afsluiten. Wij bieden u geen zelfstandige deposito’s aan; deze dienen altijd gekoppeld te zijn aan een ATB (Internet) Spaarrekening.

  Voor al onze deposito’s geldt een minimuminleg van EUR 5.000. Aan het einde van de looptijd valt het deposito automatisch vrij op de bijbehorende spaarrekening. Er vindt dan ook geen stilzwijgende verlenging plaats.

  Al onze spaarproducten vallen volledig onder het Depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Er is dan ook geen sprake van zogenaamde ‘achtergestelde’ deposito’s.

  Meer informatie en een volledig overzicht van onze actuele rentetarieven vindt u hier.

  Algemene Bankvoorwaarden

  Naast de specifieke productvoorwaarden, zijn er ook Algemene Bankvoorwaarden. Per 1 november 2009 zijn er nieuwe Algemene Bankvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en gelden voor alle banken die zijn aangesloten bij de NVB.

  Hier kunt u de Algemene Bankvoorwaarden downloaden.

  * Volgens onze voorwaarden zijn er geen tussentijdse opname- of beeindigingsmogelijkheden. Ook niet tegen een boeterente. U dient er dus zeker van te zijn dat u de inleg gedurende de looptijd van het deposito kunt 'missen'.

  Indien u voor langere termijn een deposito wenst af te sluiten houdt u dan rekening met de inflatieprognoses waardoor u uw spaargeld wellicht eerder nodig heeft dan verwacht.

  Wij adviseren dan ook bij grotere bedragen meerdere kleinere deposito's tegen verschillende looptijden in overweging te nemen.  

  MiFID

  ATB verleent geen MiFID diensten aan Particuliere beleggers.

   

   

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden