Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een van de producten van Amsterdam Trade Bank, of over de bank zelf? U vindt het antwoord waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen.

Mocht u toch nog overige vragen, suggesties of klachten hebben klik dan hier.

De veelgestelde vragen gaan over:

Administratie/ Service

 • Informatie over administratieve onderwerpen en/of klachten

  Postadres

  U kunt uw schriftelijke verzoeken richten aan: 

  Amsterdam Trade Bank N.V.

  Afdeling Sparen en Deposito’s

  Antwoordnummer 11933

  1000 VM Amsterdam

  Andere adres-, en contactgegevens kunt u hier vinden. 

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

  Wijziging woon-, en e-mailadres:

  Het is niet mogelijk in ATB Connect een wijziging door te voeren in uw gegevens. Wel kunt u deze gegevens online controleren onder ‘Gebruikersinformatie’. De wijziging van uw adresgegevens dient u schriftelijk aan ons door te geven. In dit wijzigingsverzoek vermeldt u uw cliëntnummer, de oude en de nieuwe adresgegevens. Dit verzoek kunt u versturen per email of per fax. Het is mogelijk een wijzigingsformulier te downloaden. Het wijzigingsformulier vindt u hier, of in ATB Connect onder ‘Gebruikersinformatie’ – ‘Details’. 

  Wijziging tegenrekening:

  Het is niet mogelijk uw tegenrekening te wijzigen in ATB Connect. De wijziging van uw tegenrekening dient u middels een schriftelijk verzoek, ondertekend door de rekeninghouder(s), aan ons door te geven. In dit verzoek vermeldt u uw cliëntnummer, het oude en nieuwe tegenrekeningnummer en de naam van de begunstigde bank. Dit verzoek dient per post, fax of als bijlage per email naar ons te worden verstuurd, samen met een kopie van een afschrift of een afdruk uit het internetbankieren van de nieuwe tegenrekening, waarop de namen van de rekeninghouder(s) zichtbaar zijn. Het is mogelijk om een wijzigingsformulier tegenrekening te downloaden. Het wijzigingsformulier tegenrekening vindt u hier, of in ATB Connect onder ‘Gebruikersinformatie’ – ‘Details’. 

  Wijziging gebruikersnaam en wachtwoord:

  De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden.

  Het wachtwoord kunt u in ATB Connect wijzigen onder ‘Wachtwoord wijzigen’. Het nieuwe wachtwoord moet 8-12 karakters bevatten, minimaal een hoofdletter, minimaal een kleine letter, een cijfer en een speciaal karakter hebben. Een wachtwoord kan niet worden hergebruikt binnen 365 dagen.

  Voor het opvragen van uw gebruikersnaam of het aanvragen van een nieuw wachtwoord verzoeken wij u gebruik te maken van de daarvoor bestemde functionaliteit op de inlog-pagina van ATB Connect. Na het correct beantwoorden van drie controlevragen zullen de betreffende gegevens per e-mail naar het bij ons geregistreerde adres verstuurd worden. Als alternatief kunt u ook een nieuw wachtwoord aanvragen middels een formulier dat u hier kunt vinden. 

  Hoe kan ik een rekeninghouder aan mijn ATB Internet Spaarrekening toevoegen/verwijderen? 

  Tweede rekeninghouder toevoegen:

  Een tweede rekeninghouder kunt u toevoegen door ons een schriftelijk verzoek te versturen. In dit verzoek vermeldt u het cliëntnummer en de gegevens van de tweede rekeninghouder. Dit verzoek dient u beiden te ondertekenen. Het verzoek dient samen met een kopie legitimatiebewijs van de tweede rekeninghouder en het per rekeninghouder ingevulde Self-Certification form Individuals (voor het bepalen van uw fiscaal inwonerschap) naar ons te worden verstuurd per post. Het is mogelijk om een wijzigingsformulier te downloaden. Het wijzigingsformulier vindt u hier

  De tegenrekening dient ook een gezamenlijke rekening te zijn. Indien dit niet het geval is dient u de tegenrekening te wijzigen naar een gezamenlijke tegenrekening. Zie hiervoor: ‘wijzigen tegenrekening’. 

  Let op: indien er deposito’s op de betreffende rekening lopen, dan wordt dit automatisch ook een en/of rekening. 

  Rekeninghouder verwijderen:

  Dit kunt u doen aan de hand van een schriftelijk ondertekend verzoek. In dit verzoek vermeldt u uw cliëntnummer en de volledige naam van de tweede rekeninghouder. Dit verzoek kunt u naar ons per post versturen. 

  Scheiding:

  In het geval van een scheiding vragen wij om een kopie van het echtscheidingsconvenant waarin staat aangegeven wat er met de bij ons ondergebrachte spaargelden dient te gebeuren.  

  Wat moet ik doen in geval van overlijden?

  Het antwoord op deze vraagt vindt u bij juridisch

  Hoe kan ik een tweede tegenrekening aan mijn ATB Internet Spaarrekening koppelen?

  Het is niet mogelijk om een tweede tegenrekening te koppelen aan uw ATB Internet Spaarrekening. 

  Hoe hef ik mijn ATB Internet Spaarrekening op?

  U kunt uw ATB Internet Spaarrekening opheffen door naar ons een schriftelijk verzoek, ondertekend door alle rekeninghouders te versturen. In dit verzoek vermeldt u uw cliëntnummer. Dit verzoek kunt u naar ons versturen per post, fax of als bijlage in een e-mail. Het is mogelijk om een opheffingsformulier te downloaden. Het opheffingsformulier vindt u hier

  Na opheffing zal het resterende saldo en de opgebouwde rente worden overgeboekt naar de tegenrekening. U ontvangt een bevestiging van de opgeheven spaarrekening per post. 

  Klachten

  Voor klachten verwijzen wij u door naar vragen, suggesties en klachten.

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden