Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een van de producten van Amsterdam Trade Bank, of over de bank zelf? U vindt het antwoord waarschijnlijk bij de veelgestelde vragen.

Mocht u toch nog overige vragen, suggesties of klachten hebben klik dan hier.

De veelgestelde vragen gaan over:

Rente

 • Informatie over rente

  Wanneer worden wijzigingen gecommuniceerd? 

  Amsterdam Trade Bank streeft ernaar rentewijzigingen tijdig en duidelijk aan u kenbaar te maken. Wanneer renteverhogingen en renteverlagingen plaatsvinden, zullen wij dit per e-mail, via atb-connect of (afhankelijk van het product) in een advertentie in de krant communiceren.   

  Hoe wordt de rente berekend?

  Bij de renteberekening op de rekening en het deposito wordt uitgegaan van het juiste aantal dagen van de betreffende maand en wordt elk jaar op 365 dagen gesteld (in geval van een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld). Voor de renteberekening telt de dag van de inleg wel en de dag van de afboeking niet mee.

  Formule: Inleg * rentepercentage / dagen van een jaar * betreffende renteperiode

  Wanneer wordt de rente uitgekeerd?

  De opgebouwde rente zal alleen worden uitgekeerd op werkdagen.

  Voor de ATB Internet Spaarrekening heeft dit mogelijk tot gevolg dat de opgebouwde rente over het volledige kalenderjaar enkele dagen eerder (dan 31 december) uitgekeerd zal worden.

  Voor de ATB Internet Deposito heeft dit tot gevolg dat, indien uw uitkeerdatum in het weekend of op een feestdag valt, over 1 of 2 'extra' dagen rente uitgekeerd zal worden. Mocht deze uitkeerdatum niet de einddatum van uw deposito zijn, dan zal bij de volgende renteperiode een verrekening volgen.

  ATB Internet Spaarrekening & ATB Internet Deposito

  De rente van de ATB Internet Spaarrekening is een variabele rente en wordt op de laatste werkdag van het kalenderjaar uitgekeerd op de ATB Internet Spaarrekening.

  De rente van dit deposito wordt per dag opgebouwd en zal maandelijks worden uitgekeerd op uw ATB Internet Spaarrekening (mits het deposito is afgesloten na 1 mei 2008). Aangezien het aantal dagen in een maand wisselt, kan ook het bedrag van de uit te keren rente per maand verschillen.

   

    

   

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden