Veiligheid & Internetbankieren

Uniforme veiligheidsregels internetbankieren

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. De regels gelden per 1 januari 2014 voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken. Als consumenten schade lijden, maar deze veiligheidsregels hebben nageleefd, dan kunnen zij erop rekenen dat zij het bedrag dat zonder toestemming van de rekening is gehaald, vergoed krijgen.

Waarover gaan deze regels?

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan internet– en/of mobielbankieren, betalen bij betaalautomaten in winkels en geld opnemen bij de geldautomaat. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in deze veiligheidsregels.

Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?

U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs sterk als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal EUR 150,- in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal EUR 150,-, aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.

Wat moet u doen?

❶ Houd uw beveiligingscodes geheim.

❷ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. (Niet van toepassing bij Amsterdam Trade Bank.)

❸ Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.

❹ Controleer uw bankrekening.

❺ Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - www.veiligbankieren.nl – vindt u meer informatie over de uniforme veiligheidsregels en over de beveiligingsmaatregelen die u als klant kunt nemen.

 

Hoe wordt de veiligheid van ATB Connect gewaarborgd en welke maatregelen neemt Amsterdam Trade Bank?

 • ATB beschikt over een moderne IT infrastructuur, en een veilige en betrouwbare internettechnologie, zodat uw rekening- en persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 • Check het internetadres (inlogscherm ATB Connect) van Amsterdam Trade Bank (https://online.atbank.nl/atb-retail/engine). Is dit correct gespeld en begint de webpage naam met https://? De ‘s’ staat voor ‘secured’ (=beveiligd).
 • ATB bezit het veiligheidscertificaat voor veilig bankieren. Controleer altijd op de aanwezigheid van het slotje in uw browserscherm. Als u hier op klikt, ziet u de certificaatinformatie. Controleer of het certificaat is verleend aan Amsterdam Trade Bank.
 • ATB vraagt nooit per e-mail of telefoon naar persoonlijke informatie zoals uw wachtwoord. Om u goed van dienst te kunnen zijn vragen wij naar uw cliëntnummer of postcode.
 • Bij een ATB (Internet) spaarrekening is het alleen mogelijk om naar een vaste (vooraf opgegeven) tegenrekening over te maken. ATB accepteert alleen tegenrekeningen die zijn uitgegeven door een Nederlandse kredietinstelling. Overboekingen naar andere rekeningnummers zijn niet mogelijk. Wijziging van tegenrekening gegevens kunnen alleen schriftelijk en ondertekend plaatsvinden.
 • Controleer altijd uw rekeningoverzicht, voordat u uitlogt bij ATB Connect. Controleer of hier alleen opdrachten staan die u heeft opgegeven.
 • Log altijd uit nadat u klaar bent met ATB Connect. Op deze manier voorkomt u dat derden gebruik kunnen maken van ATB Connect.

 

Veilig internetbankieren. Wat u vooraf kunt doen:

 • Bankgegevens en inlogcodes: houd ze geheim.
 • Gebruik een antivirus programma en zorg dat dat steeds up-to-date blijft
 • Gebruik een spamfilter en verwijder meteen e-mails waarover u twijfelt (zonder deze te openen)
 • Gebruik de meest recente updates van het besturingssysteem.
 • Gebruik de meest recente versies van alle software die u gebruikt.
 • Zet de automatische update-functie van bovengenoemde systemen aan.
 • Als u een draadloos netwerk (Wifi) gebruikt, zorg dat dit in ieder geval is beschermd met een wachtwoord. Check verder of uw netwerkprovider en/of de leverancier van uw draadloze netwerk nog meer adviezen geeft over beveiliging.
 • Gebruik uw USB-stick niet zomaar op elke computer.
 • Is uw computer toch geïnfecteerd met malware of vermoedt u dit? Gebruik deze computer dan niet meer voor internetbankieren. Controleer vanaf een andere computer de transacties op uw rekeningen.
 • Gebruik een virusscanner om de malware op te sporen en te verwijderen.
 • Geef nooit op een onbekende website persoonlijke (bank)gegevens af. Op onbekende websites moet u beslist geen inlogcodes afgeven. Inlogcodes voert u alleen in op de speciale en beveiligde internetbankieren-pagina’s van uw bank.
 • Wijkt het proces van internetbankieren af van de werkwijze die u gewend bent? Stop dan direct uw transactie en neem contact met uw bank op.
 • Neem contact met ons op als u een nieuwe beveiligingscode van ATB verwacht en deze niet aankomt.
 • Negeer e-mail berichten die zogenaamd van uw ATB afkomstig zijn en waarin u wordt gevraagd inlichtingen te verstrekken over uw rekening(en) of waarin u om inlogcodes wordt gevraagd.

Heeft u onverhoopt toch persoonlijke gegevens gegeven aan een verdachte partij? Meld dit dan direct bij ATB. Wij zijn bereikbaar op ons gratis telefoonnummer 0800 222 5 888. (Ma. – Vrij. 9.00-17.30) 

Hoe wordt de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd?

ATB zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. ATB ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Mocht u een andere ervaring hebben dan vernemen wij dat graag.

 

 

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden