ATB Deposito

In verband met ATB spaarrekening en/of een ATB spaardeposito berichten wij u alsvolgt.
Het verder aanscherpen van onze ambities en het optimaal gebruik maken van de huidige technologische ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat wij het besluit hebben genomen dat wij stoppen met de traditionele spaarrekeningen en ons zullen gaan richten op sparen via het internet, nl de ATB Internet Spaarrekening en/of ATB Internet Deposito’s.

 

Een spaardeposito bij ATB, een slimme keuze:

 • U ontvangt een hogere rente
 • U kunt kiezen uit korte en langere looptijden
 • Ideaal als u uw spaargeld tijdelijk niet nodig heeft
 • 0,00%
  Op jaarbasis berekend; Looptijd 2 jaar

  Hoge rente

  Wilt u de zekerheid van een hoge rente, en heeft u uw spaargeld tijdelijk niet nodig? Dan is een ATB Deposito ideaal. U legt minimaal € 5.000,- in en ontvangt daarop een hoge rente, ook als u kiest voor een korte looptijd. Geniet van de prettige wetenschap dat uw geld groeit, bij een betrouwbare bank.

  Zelfs bij korte looptijden

  Uw geld op deposito zetten is sparen, maar dan gedurende een vaste looptijd. U ontvangt bij Amsterdam Trade Bank al een aanzienlijke rente als u uw geld voor een paar maanden vastzet. De rente wordt aan het einde van de looptijd op uw ATB Spaarrekening bijgeschreven of jaarlijks, bij een looptijd van langer dan een jaar.

   ATB Deposito  6 maanden  [Deposit_6m]
   ATB Deposito  1 jaar  [Deposit_1y]
   ATB Deposito   2 jaar  [Deposit_2y]

  Bij de renteberekening op de Rekening wordt uitgegaan van het juiste aantal dagen van de betreffende maand en wordt elk jaar op 360 dagen gesteld. Voor de rente berekening tellen de dag van inleg wel en de dag van afboeking niet mee.

  Vraag vandaag nog een ATB Deposito aan

  Een ATB Deposito aanvragen doet u door het instructieformulier (pdf) in te vullen en op te sturen. Uw ATB Deposito wordt gekoppeld aan uw ATB Spaarrekening. Heeft u nog geen ATB Spaarrekening? Dan kunt u deze openen door telefonisch het aanvraagformulier aan te vragen, en na ontvangst (per post/ fax of email) in te vullen en op te sturen, voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van een (liefst recent) bankbescheiden van uw tegenrekening.

  Voortijdig beeindigen?

  In de navolgende bijzondere omstandigheden kan een deposito voortijdig worden beëindigd: aankoop van een woning in Nederland, overlijden, trouwen of gaan samenwonen met een samenlevingscontract. In dat geval wordt een rente vergoed overeenkomstig de werkelijke looptijd van het deposito.

  Al ATB spaarder? Dan kunt u ook per e-mail aanvragen.

  Als u al ATB klant bent, kunt u uw verzoek tot het openen van een deposito ook naar ons e-mailen. Vermeld in uw e-mail uw cliëntnummer, het bedrag en de termijn gedurende welke u het deposito wilt openen.